Departament de comptabilitat.

Relacions comercials i d’atenció al client.

Labors de coordinació en el departament d’administració de Finques.

Oficial habilitada d’administració de finques.

Responsable de gestió administrativa immobiliària.

Soci de Flores y Burgos. API col·legiat, agent financer, gerent de finques i agent d’assegurances.

Socia de FLORES Y BURGOS i administradora de finques col·legiada Economista de carrera a Flores y Burgos desenvolupa tasques de coordinació general en el Departament d’administració de finques, a més de donar tot l’assessorament fiscal als nostres clients.

Administratiu/comercial a l’oficina de C/llunetes N º 1 al districte de Sant Ildefons. Per a ella la primera cosa és la gent.

Xavi Fiestas Responsable de Flores i Burgos del contacte directe amb tots els proveïdors de les nostres comunitats.